Sosyal Medya :

KENTSEL DÖNÜŞÜM

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73maddesi ve 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm alanlarında yapılan çalışmalarda; ilgili belediyeler, müteahhit firmalar ve/veya kat malikleri ile bu çerçevedeki diğer tüm hak sahiplerine, değerleme ve paylaşım konularında adil ve katılımcı yöntemler üreten hizmetler sunulmaktadır