Sosyal Medya :

Gayrimenkul Değerlemesi

Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesince her türlü resmi, özel, gerçek-tüzel kişi
ve kuruluşlara ait olan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların ( kira değeri, üst hakkı tesisi, intifa hakkı, ittifak hakkı ), uluslararası değerleme standartlarına göre uygun yöntemler kullanılarak güncel piyasa değerinin tespitidir.

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

  • Yasaların müsaade ettiği ölçüde,
  • Bölge piyasasında belirlenmiş en isabetli gereksinime yönelik,
  • Optimum fiziksel değişikliğe uğratarak,
    Ekonomik anlamda en fizibıl harcamalarla,
  • En çok gelir getirir hale getirilmeye yönelik analiz ve raporlama işlemlerinin tamamıdır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere en etkin ve verimli kullanım analizi bir eylem değil, ekonomik ve yasal bir inceleme ve konu mülke yönelik finansal bir analizdir. Bir mülk hakkında çok sayıda en etkin ve verimli kullanımı sağlayıcı analizler yapmak mümkündür.Bu konu, piyasayı iyi etüt etme, bölgeyi yapısal anlamda iyi özümseme, geleceğe yönelikisabetli sektörel ve ekonomik tahminlerde bulunma, doğru verilerle, doğru hesaplamalarla ve geçerli ve makul varsayımlarla, doğru mantığa dayalı, hatasız hesaplamaları gerekli kılar. Bu analiz statik değil, dinamik bir analizdir. Son derece sezgisel, eksiksiz ve doğru hesaplamaları gerektirir.