Sosyal Medya :

Admer Değerleme ailesi olarak;

2003 yılında başladığımız değerleme sektöründe, tecrübe edinmeye başladığımız günden bugünümüze, güven ve istikrar çizgisinden ödün vermeksizin hizmet vermekteyiz.

Uluslararası standartlarda mesleki tecrübe ve bilgiye ihtiyaç duyulan ekspertiz ve değerleme alanındaki uzmanlığımız, yılların deneyim, çaba ve titizliğinin bir ürünüdür.

Tarafsızlığa ve dürüstlüğe verdiğimiz önem; raporlama ve değerleme konusunda kamu ve özel kurum/kuruluşların bize olan güvenlerinin temelini oluşturmaktadır.

Sektör tecrübemizin başladığı günden bugüne 10000’e yakın rapor sayımız ve referanslarımıza; vizyonumuzun ayrılmaz birer parçası olan dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri ile mesleki uzmanlığımızı harmanlayarak; titiz araştırmalar, çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu ortaya koyduğumuz raporlama faaliyetlerimizin ne kadar doğru ve güvenilir olduğunun göstergesidir.

Bugüne dek ülkemizde ve yurt dışında bize duyulan güveni; dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki uzmanlık ilkelerimize sıkı sıkıya sarılarak yarınlara taşımaya kararlıyız.

Vizyonumuz; Hızlı ve kaliteli hizmet vermek, Çağdaş standartlara uymak, Güvenilir ve tutarlı hizmet vermek, Kurumsal kültürümüzü oluşturmak, Sektörde öncü olmak, Marka değeri yüksek kuruluş olmaktır.

Misyonumuz; Bağımsız olmak, Tarafsız olmak, Güvenilir olmak, Yasal mevzuata uygun hareket etmek, Bilimsel gerçekleri kabul etmek, Evrensel değerlere önem vermek, Etik çalışma kurallarına uymaktır.